Menu

Icho50

Organizing Committee

50th International Chemistry Olympiad Organizers

SVK CZE
President Martin Putala Petr Holzhauser

Scientific Committee (SciC)

Head Jana Chrappová Petra Ménová
Vice-head Martin Putala
Head lab assistant Tibor Peňaška
Members

Organizing Committee (OC/LOC)

Head Henrieta Stankovičová Dana Poláchová
Students program Eva Vígľašová
Head guide – students Anna Kamlárová
Head guide – mentors

Zsuzsanna Makk

Secretary (general)

Secretary Lucia Sebechlebská Marcela Grecová

Catalyzer team

Viera Adamčíková Michal Janovský
Julián Vrábel Marek Lanč
Elisabeth Lensmith
Jan Havlík
Alexandra Hroncová
Stepahnie Krueger
Daniela Husníková